مکان های بالا برای طرفداران دزدان دریایی در فلوریدا

Ahoy Mateys! طرفداران دزدان دریایی باید بیشتر از این مکان ها در فلوریدا نگاه نکنند!

آهوی، متی! در طول چند سال گذشته، فیلم های محبوب دزدان دریایی - از پیتر پان به دزدان دریایی کارائیب - یک پایگاه فزاینده ای بزرگ را به وجود آورده اند و دزدان دریایی را به ستاره های جاذبه در پارک های اصلی و آیکون هایی که از لباس های پرطرفدار هالووین استفاده می کنند، جمع آوری می کنند.

این که آیا شما در حال مسافرت با یک بوتیبل بزرگ و یا دستگاه (دزدان دریایی قدیمی)، بچه ها و یا بچه ها، فلوریدا دارای ظرافت از جاذبه های دزدان دریایی که به بازدید شما سفر می کنند. بنابراین برای چه منتظر هستی؟ لنگر را وزن کنید و بذر را بالا بیاورید (لنگر و بادبان را بکشید و بیایید برویم)!