عروسی کشور شراب کشور لانگ آیلند

از کجا می خواهم در کشور شراب لانگ آیل متاهل باشم

کشور جزایر لائیک جزیره، در شرق انتهای جزیره، دارای محیطی بسیار شبیه به بوردو فرانسه است. شما می توانید wineries فوق العاده و باغ وحش در شمال چنگال و برخی در چنگال جنوبی پیدا کنید. برنامه ریزی عروسی آینده؟ نیازی به اجاره یک فضای گران قیمت در منهتن یا فراتر از آن نیست. از بسیاری از سایت های پذیرش در کشور شراب لانگ آیلند را انتخاب کنید.

در اینجا چند گزینه برای پذیرایی فوق العاده در انتهای شرق وجود دارد. و برای سایر ایده های پذیرش عروسی، مراسم عروسی در لانگ آیلند را ببینید .