صبحانه در Mon Ami Gabi در لاس وگاس

صبحانه در لاس وگاس تنها می تواند بهتر شود اگر شما تصمیم می گیرید برای پیدا کردن یک صندلی در پاسیو در Mon Ami Gabi در پاریس لاس وگاس توچال. قهوه بالا است و تنها باید جلوگیری از انتظار برای انبوهی از افرادی که این تجربه عمومی استارباکس را می خواهند. شما در تعطیلات هستید، بنابراین، یک صندلی را پیدا کنید، چیزی را شیرین تر کنید و سپس چند فنجان را که تعداد زیادی از شما در لاس وگاس تماشا می کنید، داشته باشید. سفارش یک عدد تخم مرغ، یک کاسه میوه، یک قاشق چسبناک غلیظ و قهوه بیش از حد نوشیدن کنید.

مطمئن نیستم که بتوانم جایگاهی بهتر برای دیدن لاس وگاس در صبح در نوار لاس وگاس پیدا کنم. پاسیو پا از نوار لاس وگاس دور می شود، بنابراین پیاده رو با تمام اقداماتی که تماشاگران بزرگ تماشا می کنند تماشا می کنند. افرادی که تصمیم می گیرند که هر روز صبح از آنها استفاده کنند، در لاس وگاس، پیاده روی جمعیت شرم آور، مرد و دختر که در شب عاشق شب، سه بچه مستقل که بعد از یک شب بسیار طولانی به اتاق خود می روند، .

آه، غذا برای صبحانه در Mon Ami Gabi در پاریس لاس وگاس؟ غذا در آنجا با بهترین مکان های صبحانه در نوار است. چه باید در Mon Ami Gabi برای صبحانه داشته باشید؟

شما همچنین ایده ای از برج ایفل که از پشت سر شما و همچنین چشمه های Bellagio در سراسر خیابان در حال افزایش است را دوست خواهید داشت. یک لنز زاویه ای بزرگ بگیرید و یک عکس از خود بسازید و CityCenter، Bellagio Las Vegas و Caesars Palace را در تصویر خود داشته باشید.

این نقطه واقعا یکی از بهترین شهرهاست. این یک مکان بسیار مهیج در لاس وگاس برای صبحانه در هتل پاریس و کازینو است.

هنوز در مورد یدلایمخیرات ایده های صبحانه در لاس وگاس نیاز دارید؟