سیاتل به پورتلند: 8 چیز برای دیدن در جاده

رانندگی از سیاتل به پورتلند طول می کشد حدود سه تا چهار ساعت، بسته به ترافیک و اغلب شما متوقف می شود. مطمئنا، درایو طولانی نیست و دلایل زیادی برای متوقف کردن وجود ندارد ... مگر آنکه چیزهای بسیار جالب در طول راه برای دیدن وجود دارد. بنابراین صبح زود بیدار شوید و چند مقصد را به سفر اضافه کنید. یک روز از آن یه کمی سرگرمی داشتن! در اینجا برخی از ایده هایی برای آنچه جاذبه های غربی واشنگتن می تواند شما را در اختیار شما قرار دهد.