سرگرمی زمستان در مینیاپولیس / خیابان. پل

اسکیت، اسلاید، و سپس ماندن و تند

برای اکثر آمریکایی ها، زمستان در شهرهای دوقلو ممکن است دلهره آور باشد. اما برای ساکنان Resilient از مینیاپولیس / خیابان. پل، این یک فرصت بزرگ برای رفتن به اسکیت روی یخ در یک حیاط واقعی در فضای باز یا دره یا دریاچه عمیقا یخ زده، اسب سواری و اسنوبورد، اسلحه با گلوله برفی یا اسکی روی زمین است. و این فقط فعالیت های فضای باز است. لذت بردن از خارج از منزل نیز مثل جلوگیری از آتش سوزی گرم است که تمام روزه می سوزد و نوازش های گرم و شکلات داغ را می بخشد. چشم انداز بی رحمانه و برفی در خارج از پنجره، با گیاهان همیشه سبز پوشیده شده و در نور خورشید درخشان است، تعریف دقیق صلح است. این لیست را برای برخی از ایده ها در مورد چیزهای سرگرم کننده در زمستان در شهرهای دوقلو انجام دهید.