رژه تعطیلات تعطیلات تگزاس

همه چیز در تگزاس بزرگ است، درست است؟ خوب، در حالی که این شعار ممکن است دقیقا مطلقا همه چیز را در تگزاس توصیف کند، قطعا مناسب است تا آن را به نمایشگاه ها اعمال کند. برخی از بزرگترین و بهترین تعطیلات تعطیلات کشور در ایالت لون ستاره برگزار می شود. اگر در تظاهرات روز شکرگزاری یا در اوایل ماه دسامبر در تگزاس هستید، ممکن است بخواهید یکی از این مسابقات سنتی تگزاس را بررسی کنید تا فصل زمستانی خود را از حالت تگزاس شروع کنید. حوادث در این لیست همه سالانه قرار می گیرند، اما شما باید در هنگام شروع فصل تعطیلات زمستانی در سایت تگزاس، برای جزئیات خاصی را چک کنید.