روز ولنتاین در فلوریدا

روز ولنتاین - روز خاصی که کوپید با کمان و فلش ما را می کشد، افکار ما به عشق تبدیل می شوند و ما دیگران را با جعبه های قلب شکلات، گل ها و کارت های زیبا ... بسیاری از کارت ها به یاد می آوریم.

بسیاری از ما به دنبال این فعالیت کامل برای نشان دادن مناسبت نیز هستند - ناهارخوری احتمالا محبوب ترین است. البته، هر کسی به شما می گوید که شما امتیاز بیشتری برای خلاقیت به دست آورده اید، بنابراین برای رمانتیک به چالش کشیدن چند پیشنهاد وجود دارد:

و اگر شما یکی از خوش شانسی ها هستید که روز ولنتاین را به شما بدهد یا آن را دریافت کنید، خیلی زود برنامه ریزی عروسی و ماه عسل را شروع نکنید. فلوریدا ارائه می دهد عروسی های عجیب و غریب کامل و مقصد عروسی ماه عسل نیز!