رقبای آمریکایی بت از کارولینای شمالی

به نظر می رسد شارلوت و کارولینای شمالی از طرفداران بت آمریکایی بوده اند. ما در شارلوت مشغول تماشا بودیم و هفت فینالیست از ایالت تار هیل آمده بودند - که دو نفر از آن ها در نهایت تبدیل به برندگان شد و به علاوه یک فرد دونده. در اینجا یک نگاه دقیق تر به کوسه ایالت از کارولینای شمالی، و همچنین حرفه های مربوطه خود را.