دوره های گلف ایرلندی بالا

ایرلند می تواند یک بهشت ​​گلف باز باشد - اگر شما آماده تغییر آب و هوا، باد قوی و دوره های چالش برانگیز هستید. دوره های قدیمی تر ایرلندی، یک افسانه هستند، و آنهایی که تازه در آن حضور دارند. انتخاب دوره های مناسب برای تور گلف از ایرلند یک کار سخت است. لیست دهمین دوره گلف ایرلند در زیر یک لیست تقریبا تصادفی است که هیچ ادعایی برای ارائه "نهایی علمی" ندارد. این دوره ها در بالا هستند، اما ترجیحات فردی ممکن است همه آنها را در گروه بالا از تنها ده قرار ندهند.