خوردن ورق های کوچک ونیزی در یک باکرو

راهنمای شما برای خوردن ونیزی "Tapas" در اجرای

قبل از اینکه شما در مدتی در اواخر غروب خورشید در ونیز بمانید، کمی احساس خجالت می کنید؟ آیا به اندازه کافی گرسنه نباشید تا یک وعده غذایی صبحانه بخورید؟ خوب، پس آنچه را که ونیزی انجام می دهی، برای بعضی از نیش های کوچک و مشتاق کرایه سنتی ونیزی و "ombra" یا شیشه ای از شراب محلی، به یک باکو برو . این راهنمای به شما نشان می دهد که چگونه همه کار می کند، به شما در مورد سه بهترین از باکری (به خوبی، مورد علاقه های ما به هر حال) بگویید و به شما ایده چه غذا احتمالا ارائه خواهد شد.