خطوط فیس بوک در سیاتل و واشنگتن غربی

بزرگنمایی از طریق هوا در یک خط فشرده تبدیل شده است به یک راه محبوب برای لذت بردن از زیبایی خارج از منزل. بیشترین خطوط خام بخشی از یک دوره از چالش های در فضای باز مانند پیاده روی طناب، پل های تعلیق، پیاده روی و صعود خالص است. یک دوره آموزشی معمولی برای ماجراجویی شامل زمان برای تنظیم جهت و تجهیزات ایمنی است.