خرید در National Harbor: راهنمای خرید خرده فروشی

ملی بندر مقصد عالی برای خرید با محل اصلی خود در امتداد رودخانه Potomac و دسترسی آسان از واشنگتن دی سی و شهر قدیمی اسکندریه است. توسعه مدرن مخلوط با استفاده از فروشگاه های خرده فروشی و رستوران ها، و همچنین امکانات و جاذبه های مختلف، یک منطقه رو به رشد است. Tanger Outlet Mall ارائه می دهد فرصت های خرید گسترده و جذب بازدید کنندگان از سراسر منطقه نیز هست.

راهنمای زیر اطلاعات مربوط به فروشگاه ها در Harbor National فراهم می کند.

برای اطلاعات بیشتر در مورد منطقه، به چیزهایی که در حومه ملی مراجعه کنید


بندر ملی در شهر پرنس جورج، مریلند در رودخانه Potomac واقع شده است، فقط چند دقیقه از واشنگتن دی سی. راهنمای مسافرت به بندر ملی را ببینید