خرید بالا در بوتیک ها و فروشگاه های پاریس

فروشگاه های لوکس پاریس

پاریس شهر برای خریداران شیک است. سفر به پاریس باید شامل خرید باشد، چه در فروشگاههای بزرگ مانند Galeries Lafayette و Le Bon Marche، و چه در بوتیک های کوچکتر. در اینجا راهنمای کوتاه من به مغازه های لوکس پاریس از مد طراح به عطر است.