خانه های فرانکل لویید رایت در مینیاپولیس، سنت پل و مینه سوتا

خانه ها و ساختمانهای فرانک لوید رایت در مینیاپولیس و مینه سوتا

معمار فرانک لویید رایت در ویسکانسین متولد شد و خانه های بسیاری را در غرب میانه بالا تأسیس کرد. برخی از خانه های برجسته و ساختمان های طراحی شده توسط فرانک لوید رایت در مینیاپولیس و اطراف مینه سوتا وجود دارد. در اینجا لیستی از خانه های Frank Lloyd Wright و ساختمان ها در مینیاپولیس و شهرهای دوقلو است.