جورج تاون پارک آبشار

جورج تاون Waterfront Park یک پارک زیبا و چند منظوره است که در امتداد خط ساحلی Potomac در واشنگتن دی سی گسترش می یابد. این پارک بین مجتمع واشنگتن بندر تا Key Bridge، 225 مایلی پارک عمومی در امتداد رودخانه Potomac ، که از کوه ورنون، ویرجینیا تا کامبرلند، مریلند، پیوند دارد. پارک آب جرج تاون در تابستان 2011 تکمیل شد و دارای ویژگی های زیر است:

جورج تاون Waterfront Park بزرگترین پارک عمومی است که در واشنگتن دی سی از زمان تصویب باغ های قانون اساسی در سال 1976 ساخته شده است. برنامه ریزی برای این پروژه بیش از 25 سال پیش آغاز شده و با مشارکت عمومی و خصوصی با NPS، پارک ملی بنیاد و کمپین پارک آبپوش جورج تاون. پارک مبلغ 4.5 میلیون دالر سنتنتنیال، یک بازی فدرال دلار-برای دلار که طرفداران Waterfront Park دوستان جورجتاون از طرف اهدا کنندگان خصوصی و دولت کلمبیا، از اهدا شد.