جشن ونکوور نوروز - سال نو ایرانی در ونکوور، BC

جشن نوروز در ونکوور، BC

نوروز - همچنین به عنوان نوروز شناخته می شود - سال نو ایرانی است که توسط ایرانیان، مردم تبار ایرانی و مردم ایمان بهائی جشن گرفته می شود. مانند سال نو چینی ، این یکی از جشن های چند فرهنگی است که هر ساله توسط ونکووریت ها پذیرفته می شود.

رویدادهای ونکوور نوروز عبارتند از: جشنواره آتش سالانه ایرانی، احزاب و غیره. از این راهنمای برای رویدادهای ونکوور نوروز در سال 2016 استفاده کنید تا بهترین راههای جشن سال نو را پیدا کنید.