جاذبه های مهم مالاوی

آنچه در مالاوی مشاهده و انجام می شود

مالاوی یکی از کشورهای آفریقایی مورد علاقه من است. نه فقط به خاطر دریاچه های خیره کننده مالاوی، مردم دوستانه و بازار های شلوغ، بلکه همچنین به دلیل آن است که مالاوی محل من برای چند دهه اول زندگی من است. بسیاری از مردم با مالاوی به عنوان کشور فقیر آشنا هستند که مدونا دو بچه را از آن گرفته است، اما برای آن خیلی بیشتر است. مالاوی ممکن است پارک های حیات وحش شناخته شده را نداشته باشد، اما بسیاری از حیات وحش و مکان های زیبا برای لذت بردن وجود دارد و شما نباید با آن ها توریست ها را به دیدن آن ها رقابت کنید.