جاذبه های غریزی در شهر اوکلاهما

9 چیزهایی که تا به حال ندیده اید

همه در مورد یادبود ملی شهر اوکلاهما و شهر اوکلاهامای تندر می دانند، آسان است اطلاعات مربوط به پارک های تفریحی منطقه پیدا کنید، و حتی اگر فقط از طریق رانندگی می کنید، دشوار است که از دیدگاه جاذبه های رودخانه اوکلاهما غافل شوید . اما اوکلاهما سیتی خیلی بیشتر از جاذبه های برتر است . مترو چندین جاذبه کمتر شناخته شده و کم اهمیت ارائه می دهد که به طور معمول توسط گروه های گردشگری و انتشارات مورد کاوش قرار نمی گیرند یا حتی آنها را ذکر نکرده است.

اگر شما یک بازدید کننده هستید که به دنبال سفر خود یا یک منطقه مسکونی آماده برای کشف چیزی جدید است، در اینجا تنها مواردی است که در شهر اوکلاهما سیتی وجود دارد.