تعطیلات اسلوونی

تعطیلات در اسلوونی برگزار می شود

اگر در تعطیلات در اسلوونی سفر می کنید، آگاه باشید که نهادهای دولتی و مغازه ها بسته می شوند.