بهترین چای بعد از ظهر کریسمس در لندن

'Tis فصل استراحت و جایی که بهتر است به رسیدن به روح جشن جشن از یکی از بهترین مکانهای چای بعد از ظهر لندن. به تپه ها، ساندویچ ها و درمان های فصلی احاطه شده توسط دکوراسیون فریبنده و کر اعضای کریسمس سنتی. در اینجا انتخاب ما از بهترین چای بعد از ظهر کریسمس به لذت بردن در این زمان فوق العاده سال است.