بهترین زمان سفر به جزایر کارائیب

برنامه ریزی تعطیلات کارائیب با انتخاب یک جزیره پایان نمی یابد. شما همچنین باید زمانی که تعطیلات خود را به اتمام برسانید. خوشبختانه، آب و هوا در کارائیب سالم است لذت بخش (به جز طوفان گاه به گاه طوفان یا طوفان)، اما نرخ ها فصلی متفاوت است ، و هر ماه رویدادهای و جشن های منحصر به فرد خود را که شما می خواهید در سفر خود را عامل برنامه ریزی سفر