املاک در رم

کریسمس را در رم ایتالیا ببینید

کلیساهای رم با آثار مذهبی بی شماری پر شده است. در قرون وسطی، احترامات مقدس واجب شد و هر کلیسایی در کریسمند مجبور شد که مقبره مقدس داشته باشد. عتیقه ها می توانند هر چیزی را از قسمت های بدن یک مقدس به قسمت هایی از صلیب راست به قطعات پارچه ای که در برابر آرامگاه مقدس خیس شده اند، شامل شود.

رم دارای برخی از آثار مهم و غیر معمول است، همانطور که می توانید در کتاب "یک کنجکاوی غیر منتظره: در جستجوی عجیب ترین ریشه کلیسا در شهر عجیب و غریب ایتالیا" را بخوانید. با الهام از کتاب، لیست زیر شامل برخی از آثار مقدس است که می توانید در رم و شهر واتیکان ببینید .