از کجا پیدا سانتا در رالی، دورام و چپل هیل

سانتا عکس - سانتا پت عکس - تصاویر با سانتا

در اینجا لیست ما از 2010 Santa Sightings است. از عکس های سانتا در رالی، دورام و چپل هیل، مراکز دیدنی تعجب آور در کتابخانه های محلی، فرصت های زیادی برای فرزندان شما وجود دارد تا یک لیست آرزو را برای مردی که قرمز است، بشنود.