از میکل آنجلو هنر در ایتالیا دیدن کنید

میکل آنژ بوونارروتی (1475-1564) یک هنرمند مشهور، مجسمه ساز، نقاش، معمار و شاعر است. او در خط مقدم رنسانس ایتالیا بود، و در طول عمر خود چندین شاهکار را ایجاد کرد. اکثریت این آثار هنوز هم در ایتالیا دیده می شود، از مجسمه دیوید فلورانس تا سقف کاج سیتین در واتیکان. در حالی که آثار او عمدتا در رم، واتیکان و توسکانی است، چندین قطعه دیگر در سراسر کشور وجود دارد. علاقه مندان به هنرمند می خواهند مسیر کل میکل آنژ را دنبال کنند.